Restauració

En aquest apartat apareixen tots els comerços de restauració del municipi de Salou.

Bufacaldos Restaurant

Comerç Categoria: Restauració

LA TAGLIATELLA

Comerç Categoria: Restauració

La Venus de Pepe

Comerç Categoria: Restauració

Cafeteria Guay

Comerç Categoria: Restauració

Pollos Maya

Comerç Categoria: Restauració

Blue Monkey

Comerç Categoria: Restauració

Pizza Sapri Salou

Comerç Categoria: Restauració

Huma

Comerç Categoria: Restauració

Restaurante La Pasión

Comerç Categoria: Restauració

La Finezza

Comerç Categoria: Restauració

La Cova del Bou

Comerç Categoria: Restauració

4R Casablanca Restaurant

Comerç Categoria: Restauració