Restauració

En aquest apartat apareixen tots els comerços de restauració del municipi de Salou.

La Cova del Bou

Comerç Categoria: Restauració

Restaurante La Pasión

Comerç Categoria: Restauració

Pizza Sapri Salou

Comerç Categoria: Restauració

Pollos Maya

Comerç Categoria: Restauració

La Venus de Pepe

Comerç Categoria: Restauració

Bufacaldos Restaurant

Comerç Categoria: Restauració

70s&80s American Diner

Comerç Categoria: Restauració